Bart Stolle

Bart stolle

° 1974

Geboren in Eeklo (BE), werkt in Ghent (BE).

Bart Stolle gaat in zijn oeuvre aan de slag met gepuurde animaties, nauwkeurig opgebouwde schilderijen en een archief met diverse materialen die de basis vormen voor installaties.

Hij verbindt op bijzondere wijze twee cruciale mediatradities: schilderkunst en het digitale beeld zoals het op een beeldscherm verschijnt; de geometrische abstractie vormt de koppeling tussen de twee. De abstractie structureert het werk en geeft de elementen vorm. Deze vormen krijgen steeds op zich een bepaling, een dikte, een verhouding, een materialiteit, een kleur. Ze zijn bouwstenen voor een beeld dat uiteindelijk zeer bewegelijk is, soms letterlijk, zoals in de video’s, soms omdat een traag schilderkunstig proces wordt gevolgd.

Door middel van abstrahering en gebruikmakend van elementaire vormen, wil Stolle het fundamentele in de kunst en onze beschaving tot uitdrukking brengen. In elke nieuwe creatie verdiept en bevraagt Bart Stolle zijn artistieke vertrekpunten.

Items View all

Events View all

Ensembles View all