Cornelis De Vos

Cornelisdevos %282%29

Cornelis de Vos is een naar Antwerpen uitgeweken schilder van historiestukken, religieuze werken en portretten. Hij is de broer van Paul de Vos (1595-1678) en de schoonbroer van Frans Snijders (1579-1657). Met die twee laatsten en schoonbroer Jan Wildens (1584/86-1653) werkt De Vos bij gelegenheid samen. Hij neemt de figuren voor zijn rekening, zij zorgen voor stilleventaferelen en landschappen. Cornelis de Vos werkt hoofdzakelijk voor een Antwerps cliënteel bestaande uit rijke burgers. Daarnaast vervaardigt hij werken met het oog op de export, met name naar Spanje. De Vos is ook actief als kunsthandelaar.

Er is duidelijk sprake van invloed van Rubens in zijn vroegste werk. Voor compositieschema's, motieven en carvaggistische invloeden gaat hij bij de meester te rade. Zijn werk valt op door een warm coloriet en een verfijnde stofweergave.

De grootste renommee verwerft de Vos als portretschilder. Vanaf 1621, na het vertrek van Anthony van Dyck (1599-1641) uit Antwerpen, is hij de leidende portrettist van de Antwerpse burgerij. De Vos wordt niettemin door diezelfde van Dyck beïnvloed. Hij bezit een talent om kinderen te schilderen en toont zich een meester in de schildering van groepsportretten, zoals bijvoorbeeld in Portret van een familie uit 1631 (KMSKA, Antwerpen). Zijn familieportretten onderstrepen de notie van het familiale geluk, de deugd van het huwelijk en het gezin als nucleus.

Vanaf 1624 ruilt de Vos de dik opgebrachte verftoets in voor een lichtere schilderstijl en kiest voor landschappen in de achtergrond. Ook hier ontwaart men de invloed van Rubens. Vanaf circa 1630 evolueert zijn schilderkunst van reliëfachtige composities naar composities waarin de figuren geloofwaardiger in de ruimte geplaatst worden. Ook duikt dan een grotere aandacht voor het landschap op. Intensere gezichtsexpressies en verder uitgewerkte architectuur in de achtergrond zijn in lijn met de ontwikkelingen van de barok.

(Tekst: Matthias Depoorter, 2018)

Items View all

Events View all