Guan Xiao

Opbouw don't you know who i am photo cc22

° 1982

Geboren in , leeft in Beijing ().

In de kunst van Guan Xiao staat het thema van het individu centraal, in het bijzonder de uitdaging van hoe men zich moet verhouden en omgaan met de logica van de tijd, de snelheid en de toestroom van technologie, het veranderende begrip van materialiteit, en het gewicht van de geschiedenis. De complexe en levendige esthetiek van haar werken in verschillende media, waaronder beeldhouwwerk en video, kan worden beschouwd als een reflectie op deze omstandigheden, waarbij de onmiddellijke kennis van de wereld een veelheid aan inspiraties en invloeden kan bieden. Het zeer experimentele werk van Xiao, dat de eigen drempelruimte van de kunstenaar als zijnde lokaal geworteld en mondiaal verbonden zoekt weer te geven, fungeert als een abstractie, gevormd door de synthese van een groot aantal referenties die zowel de tijd als verschillende geografische gebieden doorkruisen. (NH)

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all