Imogen Stidworthy

Muhka imogen stidworthy 147

° 1963

Leeft in Liverpool (), geboren in Liverpool ().

Imogen Stidworthy onderzoekt de fysieke en sociale impact van het gesproken woord en de drempels van taal. In haar veelgelaagde installaties, waarin ze meerdere media zoals film, video, fotografie en audio combineert en waarin taal centraal staat, behandelt ze vragen zoals: wat is taal? Wat doen we met taal? Wat doet de taal met ons en wat betekent de taal voor ons in relatie tot anderen? Wie of wat spreekt er? Wat gebeurt er in situaties wanneer iets de verbinding tussen een gedachte en een woord, of tussen mensen onderling verstoort? Wat gebeurt er als de taal uitgewist wordt? Hoe bepaalt taalgebruik de communicatie tussen mensen en de objecten waarmee ze omringd worden? Hoe komt het dat twee mensen erin slagen om elkaar te begrijpen, zelfs in situaties waar geen taal gebruikt wordt?

Items View all

Events View all

Ensembles View all