Thom Puckey

Thompuckey lr

° 1948

Geboren in Bexley Heath, Kent (United Kingdom), leeft in Amsterdam (Netherlands).

De Britse beeldhouwer Thom Puckey begint in de jaren zeventig zijn artistieke carrière als performance-kunstenaar. Samen met de Deen Dirk Larsen vormde hij het collectief “Reindeer werk”. ‘Reindeer werk’ staat voor teamwork, gericht op het ondergaan van het gedrag van het publiek en het gedrag van de kunstenaar zelf. Zeven jaar lang hanteert hij het vluchtig, ongrijpbaar, chaotisch medium van performance, dat enkel is vast te leggen door foto- en filmopnames. Puckey beschouwt performance als een speelse communicatievorm van de sociale wetenschap. Vanaf 1981 besluit hij solide sculpturen te maken, voorwerpen te creëren die hem doen voorbestaan, eeuwigheid verlenen. Installaties en sculpturen vormen een materiele uitbreiding van zijn voordien immaterieel werk. Toch blijft Puckey gebruik maken van vluchtig materiaal uit de alchemie. De kunstenaar beschouwt kunst dan ook als alchemie. Zoals de alchemie mengt de kunst bekende stoffen (kleuren, ideeën, woorden, gebaren) tot nieuwe vormen en betekenissen. De sculpturen hebben als doel de blik van de toeschouwers te trekken. Zoals performances vragen ze om een wisselwerking met het publiek. Ze staan passief, maar door hun aanwezigheid en visuele kwaliteiten trekken ze, controleren ze, bepalen en verrukken ze de blik van de toeschouwer. Puckey’s werk is een stuwkracht voor mentale activiteit van de kijker. Het kijkproces dat te pas komt bij werk van Puckey, gaat gepaard met afvragen en zo wordt de kijker verder geleid naar iets anders, iets wezenlijk. Puckey ziet toeschouwers niet als deelnemers van zijn werk, wel als een onderdeel van zijn werk. Het publiek voltooit het werk of zet in tegendeel het werk in beweging, in werking.

Items View all

Events View all

Ensembles View all