Anti - Modern / Anti - Moderne / Anti - Modern / Anti - Modern

Joseph beuys and henning christiansen  eurasienstab  fluxorum organum opus 39 %2816mm film still%29  1968. camera paul de fru. courtesy wide white space archive  %c2%a9 sabam %28belgium%29  201

Ensemble

Joseph Beuys was een kunstenaar die werkte tegen de logica en hegemonie van het modernisme in. Het modernisme kan gekenmerkt worden door een verschuiven naar individualisme, rationalisatie, het vervangen van religie door kapitalisme als dominante geloof en homogene, grote verhalen van geschiedenis en cultuur. Ondanks de claim van universaliteit kan het modernisme gezien worden als een uitdrukking van eurocentrisme. Beuys wilde tegengewicht bieden aan deze ideologie door de nadruk te verleggen van materialisme naar menselijke creativiteit, directe actie, natuur en mysticisme. Door de trem Eurazië te gebruiken, wilde Beuys zich identificeren met iedereen die op het Eurazische continent leeft, ook zij die buiten het zelfbeeld van ‘het Westen’ vallen. Zijn gebruik van Eurazië als alternatief voor de westerse blik, vormt een belangrijk onderdeel in zijn anti-modernistische houding in leven en werk.

Items View all

Actors View all