Cuttings

Matta clark  gordon  403  27  foto florent bex

Ensemble

Met slijpschijven en kettingzagen ‘tekent’ Gordon Matta-Clark als het ware op, in en door muren, balken, plafonds en vloeren. Matta-Clark behandelt gebouwen alsof het hanteerbare beeldhouwwerken zijn.

"Het vastgeroeste idee dat architecten muren zetten en kunstenaars ze decoreren druist in tegen mijn visie op beide beroepen. Een eenvoudige insnijding of een reeks insnijdingen, fungeert als een krachtig tekeninstrument dat in staat is om ruimtelijke situaties en ruimtelijke structurele componenten te herdefiniëren.” (Gordon Matta-Clark)

Door incisies in een gebouw aan te brengen wordt het inwendige en de structuur van een gebouw blootgelegd en kan het daglicht op onverwachte wijze binnendringen. Zijn cuttings maken het gebouw op een nieuwe manier leesbaar en doorbreken de dagelijkse automatische waarneming.

Items View all

Actors View all