Politiek / Politics / Politique / Politik

Joseph beuys  een vergelijking tussen twee maatschappelijke strukturen  1976  courtesy private collection  %c2%a9 sabam %28belgium%29  2017 bw

Ensemble

Deze oproep richt zich tot alle mensen van de Europese beschavingskring. De doorbraak naar een nieuwe sociale toekomst wordt al mogelijk, wanneer in de Europese regionen een beweging ontstaat die door haar vernieuwingskracht de muur tussen Oost en West afbreekt en de kloof tussen Noord en Zuid overbrugt.

Vanaf de jaren 1960 was Joseph Beuys actief bezig met politiek. Vanuit zijn uitgebreide kunstbegrip en zijn  geloof dat de creativiteit die een kunstwerk vormgeeft ook kan doorwerken in de maatschappij geraakten de artistieke en politieke activiteiten van Beuys steeds meer met elkaar vervlochten. Omdat de twee dominante Westerse ideologieën, het kapitalisme en het communisme, volgens Beuys hadden afgedaan, stelde hij een derde weg voor: directe democratie.

Die Partei EURASIA (De EURAZIË partij), de eerste politieke partij die hij oprichtte, in 1963, was een maatschappelijke oproep voor het samenkomen tussen ‘Oost’ en ‘West’. De door Beuys in 1967 opgerichte Deutsche Studentenpartei (Duitse studentenpartij) ging vanaf 1971 over in de Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung (Organisatie voor directe democratie door volksraadpleging). In 1973 zag de Free International University het licht. In 1979 was Beuys medeoprichter van Die Grünen (de groenen) en stelde hij zich kandidaat voor de Europese verkiezingen.

Uit: Joseph Beuys, Aufruf zur Alternative (Oproep tot een alternatief), vertaald en uitgegeven door de Free International University Antwerpen, 1982.

Items View all

Actors View all