Alfons Hoppenbrouwers – Harmonic Sequences

Media: Hoppenbrouwers_1 Return to media overview

Hoppenbrouwers ah 0296 nr0409 ©scan: M HKA, 2018

Alfons Hoppenbrouwers, AH0296 409, acrylic on hardboard, 1996