ANTON VIDOKLE – Dit is kosmos

Cosmos 1

Event

M HKA, Antwerp

22 January 2022 - 01 May 2022

De kunstenaar Anton Vidokle (°1965, Moskou) woont tegenwoordig in New York en Berlijn. Zijn film Immortality For All: A Film Trilogy on Russian Cosmism (2014-2017) onderzoekt het fenomeen van het Russische kosmisme. Het eerste deel van de trilogie (This Is Cosmos, 2014) blikt terug op de basis van het kosmistische denken. Het tweede deel (The Communist Revolution Was Caused By The Sun, 2015) verkent de verbanden tussen kosmologie en politiek, terwijl het derde deel (Immortality and Resurrection for All!, 2017) het museum  presenteert als plaats van de wederopstanding, een centraal kosmistisch idee.

Het Russische kosmisme is deels gebaseerd op de speculatieve theorieën van de Russische filosoof Nikolai Fedorov (1829-1903). Deze revolutionaire beweging brengt biopolitiek, utopie, universalisme, het radicale humanisme van de Verlichting, de spiritualiteit van het orthodoxe christendom, en museologie samen en heeft een drievoudige missie. Dankzij de toekomstige vooruitgang van wetenschap en technologie wil men komen tot de fysieke heropstanding van de doden, ten tweede tot  onsterfelijkheid en uiteindelijk tot de kolonisatie van de ruimte. In zijn films analyseert Vidokle de invloed van het Russische kosmisme op de twintigste eeuw en peilt hij naar de relevantie ervan voor de dag van vandaag. Aan de  ontwikkeling van de kosmistische ideeën kwam abrupt een einde door de zuiveringen van Stalin in de jaren 1930,  waarbij veel aanhangers van de beweging gevangen werden gezet of geëxecuteerd.

Vandaag herleeft de belangstelling voor de projecten en ideeën van het Russische kosmisme via die filosofische strekkingen die  verweven zijn met het technologisch denken. Kunstenaars en theoretici als Anton Vidokle, Arseny Zhilyaev, en Boris Groys blijven de relevantie en het potentieel van de hedendaagse ontwikkeling van het kosmisme dan ook onderzoeken.

Items View all

Media View all