BREY

Brey installacion det. birthplace 2013 2014

Event

11 April 2014 - 30 June 2014

Ricardo Brey bleef niet in Cuba, hij liet zijn bekende omgeving achter zich: de wereld van Elso en Ana Mendieta en de invloedrijke groep vrienden en collega's die het gezicht van de Cubaanse kunst  voor de komende generaties zou veranderen.

Hij koos ervoor niet in ballingschap te gaan, zoals anderen wel deden, naar Miami of een andere, even beschutte en comfortabele plek. In plaats daarvan nam hij de bewuste keuze om op zoek te gaan naar dat ene land dat hem zelfs nog dierbaarder was dan Cuba, het land van de kunst . Hij reisde naar Europa, de bakermat van de kunst. Ondanks de duidelijke band tussen de arte poverabeweging in Italië en zijn eigen werken, koos Brey voor de noordelijke regio en de beeldende-kunsttraditie van Vlaanderen.

Brey verhuisde naar Gent, de thuisbasis van Het Lam Gods, het beroemde laatmiddeleeuwse veelluik van de gebroeders Van Eyck. Zijn nieuwe vaderland drukte hem na aan de borst en bekroonde hem in 1997 zelfs met de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap  voor beeldende kunst . Brey werd een gevestigd kunstenaar en vond de tijd en de ruimte om zijn kunst verder te ontwikkelen, niet via de commerciële of gemediatiseerde markt maar in de marge. Zijn oeuvre belichaamt de banden tussen de beeldende kunst en verschillende mystieke tradities enerzijds en anderzijds het universum – meteen ook de titel van zijn grootste project.

Toen het Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana  Ricardo Brey uitnodigde voor een retrospectieve, keerde hij er niet terug als een expat die thuis aankomt maar als een kunstenaar die een relatie aangaat met de wereld om hem heen terwijl hij tegelijk de band met Cuba aanhoudt. Die  houding betekende dat het project evolueerde van een eenvoudige retrospectieve naar iets met een aangeboren potentieel en een tikje performance. De tentoonstelling bood een nieuwe kijk op  klassieke normen en kneedde ze tot een opmerkelijke en verfijnde presentatie.

Het project bood de kans om de verbinding tussen twee Breys te verkennen: Brey de kunstenaar die een speler was op een cruciaal moment in de Cubaanse kunstgeschiedenis – en Brey de kunstenaar die in Vlaanderen woont. Brey weigerde in een hokje gestoken te worden en streefde ernaar zijn eerste identiteit te overstijgen om universele geldigheid te bereiken. Nu voelt  hij dat de tijd gekomen is voor een 'comeback' naar zijn eerste identiteit; tegelijk wil hij met de verwachtingen van het publiek spelen.
Enerzijds wilde hij de geest van zijn generatie terugbrengen, zij het niet via een kunsthistorische benadering, wat van hem verwacht zou worden. Anderzijds wilde hij het Cubaanse publiek inzicht geven in het pad dat hij als kunstenaar had  gekozen. De combinatie van deze twee posities biedt een integrale visie op zijn oeuvre: historische achtergrond én gerichtheid op het heden.

Op een manier bestaat de kern van het project eruit dat Brey via kunst naar zijn roots in Cuba verwijst. In combinatie met de tentoonstelling was er ook een door de kunstenaar gecreëerde publicatie die zijn verhaal en zijn ontwikkeling uitlichtte. 

Brey beschouwt kunst als de mogelijkheid van niet-historische, niet-feitelijke sferen van reflectie. In het boek wordt dit aangekaart aan de hand van een breed scala van auteurs maar ook met   reeksen beelden die als een equivalent  én als een uitbreiding zullen fungeren. Op die manier zal de publicatie niet alleen over historische en nieuwe werken gaan maar ook een deel van het oeuvre behandelen dat de bredere kunstwereld niet kent. Het zal de capaciteit van het oeuvre gebruiken om het artistieke ethos ervan  te articuleren.

Items View all

Media View all

Actors View all