Jimmie Durham - Pierres rejetées...

Jd inv 2009 1c

Event

Musée D'Art moderne de la Ville de Paris, Paris

30 January 2009 - 12 April 2009

Deze tentoonstelling was een overzichtstentoonstelling van Jimmie Durhams (Europese) werk na 1994.

De titel stemt overeen met de Bijbelse uitdrukking 'de steen die de bouwlieden versmaad hebben', uit Psalm 118-22. Hij werd door Durham gekozen omdat hij een hiërarchisch systeem expliciet maakt waarin de architect het recht heeft om de stad te bouwen of vernietigen, en zo het leven van haar burgers te bepalen.

Items View all

Media View all

Actors View all