LAURE PROUVOST – AM-BIG-YOU-US LEGSICON

The wanderer still

Event

M HKA, Antwerpen

08 February 2019 - 19 May 2019

Deze tentoonstelling is de tot nu grootste expositie van het werk van kunstenares Laure Prouvost. Ze biedt een breed overzicht van Prouvosts carrière, met een belangrijke selectie van haar vormende “monoloog”-videowerken tot en met haar recente grote installaties, en tracht zo het werk te tonen van een kunstenares die door diverse artistieke talen een complex denkpatroon ontwikkelt. Deze retrospectieve neemt een duik in de filosofische dieptes van Prouvosts werk, evenals in de noties van het preverbale en de strijdigheid daarvan met het verbale. 

De tentoonstelling toont een omvangrijk gedeelte van het werk van Prouvost met een bijzondere aandacht voor de denkwijze die de kunstenares ontwikkelt om de complexe toestand van het mentale te kunnen beschouwen. Haar werken vinden hun weerklank in de belangrijke wetenschappelijke filosofische en psychoanalytische theorieën van halverwege de 20e eeuw. Hieronder valt ook het werk van de pioniers van de objectrelatietheorie, zoals psychoanalytica Melanie Klein, die de kernaspecten van de menselijke intellectuele en emotionele ontwikkeling bestudeerde zoals die tot stand komt door onze relatie tot objecten en de buitenwereld. Haar kunst toont ook raakvlakken met de filosofische werken van Simone de Beauvoir, en dan vooral als het gaat om de behoefte aan erkenning van onze fundamentele ‘ambiguïteit’ als mens om vrijheid te kunnen ervaren. Het werk van Prouvost tracht op gelijkaardige wijze de fundamentele omstandigheden van het menselijke subject te situeren in het verlies van betekenis dat zich in de modernistische dualiteit tussen natuur en cultuur, intuïtie en rede afspeelt.

De tentoonstelling, die ook nieuw werk van de kunstenares toont, zal in een allesomvattende setting de experimentele, gelaagde en intuïtieve aspecten van Prouvosts werkwijze belichten. Ze biedt bezoekers een uniek moment om stil te staan bij het werk van iemand die als een van de meest originele kunstenaars van haar tijd wordt gezien. Prouvost won de Max Mara Prize in 2012 en de Turner Prize in 2013. In 2019 zal ze Frankrijk vertegenwoordigen op de 58ste Biënnale van Venetië. In maart opent Laure Prouvost Performatik19, de Brusselse biënnale voor performance art, met de performance They Are Waiting For You. Ze woont en werkt in Antwerpen.

Tentoonstellingscurator: Nav Haq, Senior Curator, M HKA

Tentoonstellingsarchitectuur door Diogo Passarinho Studio

 

Er verschijnt een uitgebreide publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling, die uitgegeven wordt door M HKA en Book Works. Onder de titel ‘LEGSICON’ is de publicatie als een soort woordenboek opgevat, dat de vele sleutelideeën en symbolen in het werk van Prouvost omvat en bespreekt.

 

In het kader van EXTRA, met de steun van het Institut Français, de Culturele dienst van de Franse ambassade in België en Plantrent Group.

Items View all

Media View all