Narcisse Tordoir – MQ

Campagne mq web

Event

M HKA, Antwerp

15 September 2019 - 05 January 2020

Deze archiefpresentatie omvat een selectie maquettes van Narcisse Tordoir (Mechelen, 1954). Deze maquettes – gemaakt tussen 1989 en 1996 – zijn plastische getuigen van een specifiek werkproces en tonen de ontwikkeling van vormen, beeldmotieven en gedachten van de kunstenaar. Deze schaalmodellen zijn meer dan driedimensionale schetsen of technische oefeningen; ze tonen ons de voortdurende zoektocht van de kunstenaar naar nieuwe manieren om naar schilderkunst te kijken.

Narcisse Tordoir – MQ biedt ook een inkijk in de realiteit van het maken van kunst: niet elk werk kan meteen gemaakt worden, en toch wil het bestaan. Deze “werken op schaal” lieten Tordoir toe om het plezier van het creëren te vrijwaren van de beperkingen en frustraties van de finale productie van een werk. Tegenwoordig maakt de kunstenaar ook gebruik van digitale middelen om zijn ideeën vorm te geven. Deze maquettes zijn echter de resultaten van een manier van werken geworteld in een nog analoge beeldcultuur.

De scenografie van de presentatie is gebaseerd op muurschilderingen uit 1996 die Tordoir in zijn atelier gemaakt had en op het gebruik van felle kleuren in zijn meest recente werk. De tentoongestelde maquettes zijn onderdeel van een schenking van meer dan honderd schaalmodellen door de kunstenaar aan het M HKA.


Sinds 2017 toont het M HKA wisselende archiefpresentaties met het oog op de bewaring, documentatie en ontsluiting van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen. Het programma van archiefpresentaties wordt samengesteld door Evi Bert en Jan De Vree.  

Narcisse Tordoir – MQ is samengesteld door Samuel Saelemakers.

Items View all

Media View all

Actors View all