Paul De Vree - Poesia Visiva

Poesia visiva kmska

Event

M HKA, Antwerp

02 March 2002 - 12 May 2002

De ‘poesia visiva’ van dichter–beeldend kunstenaar Paul De Vree (1909-1982, Antwerpen) kan worden gesitueerd in de traditie van o.a. Mallarmé, Apollinaire, Marinetti, Van Ostaijen, Van Doesburg en dada. Hij maakte deel uit van de artistieke en intellectuele avant-garde van zijn tijd en uit zijn werk spreekt een groot kritisch engagement voor mens en maatschappij. (programma Bart De Baere)

Zijn poëzie werd hoe langer hoe meer beeldend uitgedrukt: het woord werd op zijn visuele kwaliteiten onderzocht om uiteindelijk quasi autonoom als beeld te gaan functioneren. Daar worden de verschillende verschijningsvormen van gepresenteerd, naast een aantal nieuw geproduceerde blow-ups. De familie heeft het museum toestemming gegeven om deze, twintig jaar na de dood van de kunstenaar, in zijn geest aan te maken. Om het onderscheid duidelijk te stellen, werd hiervoor het nieuwe procédé van ink-jet gebruikt.

Voor deze tentoonstelling werden reproducties gemaakt. Om het onderscheid duidelijk te stellen, werd hiervoor het nieuwe procédé van ink-jet gebruikt.

Items View all

Media View all

Actors View all