Universe

Ricardo b  2015 m hka jurgen addiers %28c.%29 037

Ricardo Brey

2002-2006

Installatie, Size of the room.
Materials: Paper, iron, glass cases

Collection: Collection of the artist.

De introductie van collage-elementen vormde een beslissend moment in het ontstaan van Universe en werd voor een groot deel ingegeven door het feit dat Brey in 2002 een doosje met ‘kleine schatten’ kreeg (van Ana María, de moeder van zijn vrouw, die op bezoek was uit Cuba) die hij in Havana had achtergelaten toen hij emigreerde. Het terugzien van deze symbolische voorwerpen, een pakkend moment, bracht hem terug naar de plaatsen en omstandigheden waarin ze werden gevonden en verzameld – niet alleen locaties in Cuba, maar ook in Mexico, in Italië [...] en elders. Brey begon zo zijn persoonlijke herbaria van gedroogde en geperste planten in zijn werk op te nemen [...] en ving aan met een stuk hout uit zijn voormalige atelier [...]. Het proces werd uitgebreid tot het zelf vervaardigen van de media die hij gebruikte om alles op het papier aan te brengen, media die bestonden uit een heterogene samensmelting van gevonden en toegeëigende materialen die een duidelijke link hadden met een herinnering en een plek. De ‘universele goulash’ van Universe was bijgevolg een gegoten collage gedestilleerd uit ‘lijm, dierlijk haar, zand van verschillende woestijnen en stranden, kleine stenen en stukken beenderen’ die ook in de werken zelf werden opgenomen in hun enkelvoudige staat, of die werden gebruikt (zoals bij de lijm) om ze te binden en bevestigen.

In: Welchman, John. Qué le Importa al Tigre una Raya Más: Op de bodem van de hemel. annex p. 20

1004 tekeningen op 99 ijzeren en glazen vitrines

Volg onderstaande links om de online albums te bezichtigen die alle tekeningen van dit project bevatten.

Lagerstätten

Untitled

Mare Humboltianum

Tentoongesteld in: 

Zaal AthenA
Koninklijk Atheneum Antwerpen
Franklin Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen

Te bezichtigen op vrijdag van 10:00 tot 17:00 en op zater- en zondag van 14:00 tot 18:00. Gratis toegang. 

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all