Untitled (Rat)

Still untitled2

Peter Wächtler

2013

Video, 00:14:00.
Materials: video HD, animation

Collection: Collectie M HKA, Antwerp / Collectie Vlaamse Gemeenschap.

Peter Wächtler linkt popcultuur, bestsellers, smartlappen en blockbusters aan een oprechte bekommernis voor de broosheid van het dagelijks leven. Hij maakt werken die schommelen tussen het reële en het bizarre. Hij vertelt zijn verhalen in verschillende media: film, tekst, keramiek, beeldhouwwerk, houtskool en pentekeningen en geluid. De animatiefilm Untitled (Rat) doet denken aan de typische tekenfilmpjes met slapstickmomenten. Hoofdpersonage is een rat met een jakje die een uitputtingsslag levert met een bowlingbal die telkens weer terug op zijn hoofd valt. Over deze beelden declameert de kunstenaar een prozagedicht vol persoonlijke bekentenissen (al dan niet werkelijk gebeurd). Elke strofe vertelt een herinnering, een anekdote, een scenario: 'Hoe ik wakker werd, na een lange nacht drinken met een slechte acteur, die me vertelde dat hij bijna had gewerkt met Brad [...]  ‘Hoe ik je voor het eerst bedroog… en me diep beschaamd voelde.’ Nonsens (de slapstickmomenten die zich steeds herhalen in de beelden) en scènes uit het dagelijkse, intieme leven (in het prozagedicht) vermengen zich met elkaar waardoor het geheel een melancholische geladenheid krijgt.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all