“”" hhheiligggkkkarrrousellldddommm “””"

 photo m hka 123 1 web

Charlemagne Palestine

2019

Installatie, variable dimensions, site-specific.
Materials:

Collection: Collection M HKA, Antwerp.

De multimediale installatie “”" hhheiligggkkkarrrousellldddommm “””"  is een site-specifiek werk dat bestaat uit onder andere piano’s en vele pluchen beren, beide terugkerende objecten in Palestine’s beeldend werk. Het grootste deel van de pluchen beren komt uit tweedehandswinkels – door de kunstenaar weeshuizen genoemd - en fungeren als readymades. Hij verwerkt ze door er altaren voor te bouwen of ze te bevestigen aan zelfgebouwde muren. Ze spelen altijd een centrale rol in zijn installaties. Op deze manier krijgen de afgewezen knuffels een andere betekenis; Palestine vormt ze om tot heilige objecten. “”" hhheiligggkkkarrrousellldddommm “””" is een installatie die recent door het M HKA werd verworven.

Events View all

Actors View all