Dockers' Museum

Sekula  allan dockers museum atomic bomb section   diamond section bras 10

Allan Sekula

2010

Installatie, variable dimensions.
Materials: mixed media

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BRAS_08).

The Dockers' Museum is een verzameling van kleine voorwerpen die inzicht bieden in de fundamentele positie van zeelui en havenwerkers. Ze leven tussen land en zee, een vaste plek en ook hele wereld. Deze installatie is een goed voorbeeld van Sekula's 'samen-denken'; objecten, beelden en documenten - gecombiveerd met zijn kritische 'meedenken' en het public. M HKA is eigenaar van de objecten, Allan Sekula van het denken. Deze verzamelde 'voorwerpen' worden niet opgevat als kunstwerken, maar ze contextualiseren Sekula's fotografie, terwijl deze op hun beurt Sekula's voortdurende activiteit van het verzamelen contextualiseren. Sekula vindt zijn 'voorwerpen' bij online veilinghuizen, in contrast tot de mystieke snelheid van het internet en het langzame transport, waarvan 90 procent gebeurt via de zee.

'In a certain way the key factor of the museum is the sarceness, or its limits, that's the critical element, it is lapidary quality and the specificity of that lapidarity' - Allan Sekula, 2011

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all