Element from The Little Carpenter

Serpent%20tete

Jimmie Durham

1987

Sculptuur, 21 x 150 cm.
Materials: Snakeskin, paint

Collection: Private collection, Geneva.

Dit slangvormige werk maakte deel uit van de tentoonstelling Pocahontas and the Little Carpenter in London, waar een ensemble van werken werd gepresenteerd die de mythe van Pocahontas becommentarieerden.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all