Pacem in terris

Vree,%200033%20paul,%20de,%20pacim%20in%20terris

Paul De Vree

1973

Fotografie, 80 x 60 cm.
Materials: photo emulsion, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK3964).

Pacem in terris was oorspronkelijk een ‘typogram’ en werd opgenomen in de bundel Zimprovisaties (1968). In dit gedicht tekende De Vree met de typemachine een tank boven een sokkel gevormd door een opeenstapeling van ‘pacem in terris’. Door deze tekst te juxtaponeren met de figuur van een tank wordt de ideologie van de wapenwedloop tussen de grote mogendheden doorprikt, en de vraag stelt of door de opvoering van het wapenbezit, binnen het kader van het nucleaire afschrikkingsevenwicht, vrede te behouden of überhaupt te bereiken is.

Ensembles View all

Actors View all