The clock of modernity

Clock

Paul De Vree

1966-2002

Prent, 98 x 98 cm.
Materials: ink, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0330_01).

The clock of modernity is een voorbeeld waar de reductie in het gebruik van het taalmateriaal zich voltrokken heeft tot de grafisch-picturale mogelijkheden van het woord met de ruimtelijkheid als structurerende generator. Hier neemt het grafisch gemonteerde ideogram de bovenhand op de muzikaliteit van het woord.

Hier staat het woord ‘rage’ centraal en wordt omspeeld door ‘o’, ‘vi’, ‘mi’, ‘ga’, ‘ci’ en ‘ti’. De toeschouwer kan door de lettergrepen te verbinden aan het sleutelwoord ‘rage’ begrippen als ‘orage’, ‘mirage’, ‘garage’ enz. construeren. Doordat de constellatie is opgevat in de vorm van een – weliswaar gestileerde – klok, ontstaat er een intern verband tussen alle mogelijke combinaties met ‘rage’ en komt er tevens een verhouding met de tijd tot stand: het moderne leven dat wordt gedomineerd door een versnelde opeenvolging van allerlei voorbijgaande of weerkerende ‘rages’. O-rage, de storm, de constante verschuivingen in het politieke leven, oorlogen; mi-rage, het zich spiegelen aan idealen en ideaalbeelden, of de zelfbegoocheling; ci-rage, het consumptieve materialisme, de feilloosheid, de oppervlakkigheid of de wereld van de uiterlijke schijn; ga-rage, het huisje-tuintje-syndroom, de nesteldrang of de zoektocht naar rust en innerlijke geborgenheid e.d. Hiermee wil De Vree duidelijk maken dat wat in de moderne maatschappij dikwijls zo belangrijk lijkt, slechts een voorbijgaande rage is. Belangrijk is dat hij deze betekenissen opwekt enkel en alleen door de eenvoudige bladschikking van een woord en enkele lettergrepen die, op zich, niet een dergelijke betekenis hebben.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all