The Street Tells the Truth

Vree,%200004%20paul%20de,%20%20the%20street,%201979

Paul De Vree

1979

Prent, 10 x (610 x 430 mm).
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7286_M238_05).

Vanaf 1976 begint De Vree een reeks werken te maken met de ‘rooktechniek’, de zogenaamde ‘smokedesigns’. Daarvoor nam hij een stuk papier, zette daar een kaars onder en berookte het gehele oppervlak van het papier dat hierdoor bruinzwart wordt. Daarin begon hij ofwel te schrijven ofwel te tekenen. De eerste werken met deze techniek zijn “De Brandwonden” (1976). Gelijktijdig begint De Vree in deze techniek naar beeldmateriaal uit de media, expressionistische tekeningen te maken, die bijna het karakter hebben van een houtgravure, door in het berookte papier partijen weg te etsen met een gommetje. Van 1977 tot 1979 maakt hij op deze manier de tiendelige reeks The Street Tells the Truth. Vergelijkbaar met De Brandwonden zijn hier eveneens stadsnamen breed en serieel over het blad uitgeschreven terwijl doorheen het raster van letters gewelddadige straatscènes (rassenrellen, betogingen, aanslagen, enz.) zichtbaar worden.

De Brandwonden en The Street Tells the Truth vormen een uitdrukking van een sociaal onbehagen. Na Mei 1968, na het Vietnam-debacle, lijkt de mogelijkheid tot maatschappelijke vrede veraf. De moderne mens is vervreemd en onthecht van duidelijke samenlevingsmodellen en morele idealen. Het leven in de stad wordt gezien als een soort eindeloze guerilla. Waar de normale overlegstructuren falen, vereist de strijd tot emancipatie van de burger een andere verhouding tot de staatsapparaten. Anderzijds wil De Vree er ook op wijzen dat revolutionaire tendensen misbruikt worden en vaak gepaard gaan met politiek en religieus fanatisme, zoals in het Midden-Oosten, Noord-Ierland, Pakistan, of Italië.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all