Labyrinth & Pleasure Garden

Jan Vercruysse

1994-2001

Prent, 12 x (66 x 49 cm).
Materials: ink, paper (Rivoli)

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7433_M290).

Het M HKA bezit 13 prenten uit Jan Vercruysses uitgebreide reeks Labyrinth & Pleasure Garden, die bestaat uit ontwerpen van tuinen en parken in de openbare ruimte. Een overkoepelend thema binnen het oeuvre van Vercruysse is de plaats van kunst en de kunstenaar in de samenleving. In deze reeks kristalliseert dit thema op een hele concrete manier: de voorstellen ontstonden naar aanleiding van een discussie over de mogelijkheid en zinvolheid om hedendaagse kunst te plaatsen in parken en op pleinen. Alle ontwerpen zijn voorzien van afmetingen en beoogde materialen, bewijs dat Vercruysse de voorstellen ziet als reeël en niet als hypotheses. Inmiddels zijn twee van zijn voorstellen gerealiseerd: #10 in Clarholz, Duitsland en #23 in Knokke. Vercruysse benadrukt dat zijn tuinen geen landschapsarchitectuur zijn en gezien moeten worden als kunstwerken. Hij maakt zijn ontwerpen zonder de omgeving rondom de tuinen in acht te nemen. In zekere zin zijn het dus hermetische plaatsen die niet direct met de buitenwereld in contact staan. Net als zijn Atopies en Kamers  zijn de pleziertuinen van Vercruysse dus pogingen tot het scheppen van afgezonderde gelegenheden tot schoonheid, rust en reflectie.

'Mijn tuinen zijn niet bedoeld om te versmelten met een landschap. Ze willen zich duidelijk manifesteren en je mag ze gerust ervaren als iets kunstmatigs. (...) Als kunstenaar moet ik met niets en niemand rekening houden. Ik vertrek vanuit het gevoel dat de tuin moet oproepen: moet het een vriendelijke of een onvriendelijke tuin worden, een harde of een zachte, een zeer gesloten tuin of een meer open, een eenvoudige of een ingewikkelde? Het eindresultaat is niet altijd zo eenduidig.' - Jan Vercruysse 

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all