Places (III.5)

Bk7587

Jan Vercruysse

2006

Sculptuur, 130 x 78 x 1.5 cm.
Materials: galvanized steel

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7587).

Doorheen de reeks *Places* gebruikt Vercruysse de algemeen herkenbare symbolen van het kaartspel. Voor de derde groep werken binnen *Places*, waar *Places (III.5)* onderdeel van uitmaakt, ontwierp Vercruysse een bruikbaar, leesbaar schrift op basis van de kaartsymbolen. Deze werken dragen dan ook daadwerkelijk tekstuele opschriften, en lijken opvallend communicatief in de context van Vercruysses anders zo enigmatische oeuvre. Toch laat ook *Places (III.5)* zich niet gemakkelijk lezen. Een transcriptie naar ons eigen alfabet geeft de tekst “I AM” op het linkerpaneel, en “HERE / -- /AND IS” op het rechter; cryptische, poëtische teksten met een minimale concrete inhoud. Ze reflecteren duidelijk Vercruysses verleden als dichter en visueel poëet, maar verschaffen weinig aanknopingspunten voor verdere interpretatie. Het gaat hier niet om de inhoud van de woorden, maar om de mogelijkheid tot inhoud die de woorden verschaffen.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all