For a new City 1987

Nordman  maria  for a new city  001  1987  foto heirman graphics

Maria Nordman

1986

Tekening, 745 x 110 cm.
Materials: acryl, pencil, ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK005513).

Het werk For a new City staat in nauwe relatie tot het werk Scheldetuin, dat in 1987 gerealiseerd werd aan de Cockerillkaai te Antwerpen, vlak bij het M HKA. De ‘tuin’ bestaat uit een achthoekige put, bedoeld als zitruimte en omgeven door bomen. De put staat afgebeeld in deze tekeningen. De spiraal die de achthoekige zitruimte tot centrum heeft en waarlangs in de Scheldetuin bomenrijen geplant zijn, werd hier eveneens op analytische wijze uitgetekend. For a new City is echter, blijkens de plannen die worden gepresenteerd, een veel uitgebreider project dan enkel de gerealiseerde Scheldetuin. De ruimtes van For a new City zijn polyvalent, open voor elke benadering. Zowel de interpretatie van de onderscheiden delen als hun onderlinge relaties en de manier waarop de toeschouwer ze met elkaar combineert, wordt door Nordman (bewust) niet nader geëxpliciteerd; “The new city will eventually be an open city.” De relatie van dit werk tot Scheldetuin evenals zijn immaterieel karakter, gesuggereerd door de transparante drager (kalkpapier) en de manier waarop het gepresenteerd wordt, wijzen op het projectmatige van For a new City. Uit de titel blijkt ook dat er een zekere utopische visie aan het werk ten grondslag ligt.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all