Duplex Rehearsal

Pitz  hermann  duplex rehearsal   editie twee   1992

Hermann Pitz

1992

Installatie, 125 x 10 x 62 cm.
Materials: light box

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6069_M119).

Hermann Pitz verwerkt zijn levenservaring samen met indrukken van vorige tentoonstellingen in foto’s en/of maquettes die op hun beurt weer aanleiding vormen voor nieuw werk. Het werk Duplex Rehearsal is zo’n combinatie van retrospectie en synthese. Het bestaat uit een lichtbak die aan de muur bevestigd is, met daarin een foto van het atelier van Pitz, waarin werken van hem staan. De fotografisch vastgelegde ruimte wordt getoond doorheen diverse gezichtspunten. In het atelier staat op een tafel een grote maquette van een stad, op de foto deels vergroot en gezien door een concave lens. Pitz focust zijn onderwerp hier van heel nabij. Het oorspronkelijke beeld treedt op de achtergrond ten voordele van een voyeuristische enscenering. Verder toont de foto delen van oudere installaties waaronder een vroege versie van Modèles pour objets en verre (modellen voor objecten in glas). De toeschouwer wordt hier dus geconfronteerd met zowel de actuele, namelijk zijn atelier, als historische aspecten van Pitz’ oeuvre. Door wisselwerking van fotografisch en driedimensionaal werk, hier in het bijzonder zijn maquette, en het herfotograferen van zijn werk creëert Pitz een nieuwe werkelijkheid.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all