Fatland

Artistnovel 010

Nick Herman

2011

Boek, 13.3 x 20.5 cm, 89 p, language: English, publisher: LA><ART / ANTE PROJECTS, ISBN: N/A.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. B 2024/775).

**Literaire synopsis** Nick Herman is al geruime tijd geïnteresseerd in de manier waarop taal een weerspiegeling is van extreme religieuze waarden en de gesublimeerde fantasieën van een cultuur. In zijn geïllustreerde novelle *FATLAND* brengt Herman een maagzweerderig hoofdpersonage met een litanie van klachten zoals impotentie, immobiliteit en geheugenverlies. Het werk verkent de concepten van evolutie en geluk en trekt parallellen tussen erg verscheiden onderwerpen, zoals de Dionysische mysteries, liposuctie en hedendaagse kunst. Hermans verkenningen in taboe’s, instabiliteit en het groteske werken met een sardonische kritiek op menselijke vooruitgang en wat hij omschrijft als een manische queeste naar een ‘verloren paradijs’. Door de omslachtige metaforen van religie, seksueel verlangen en impotentie uit te buiten speelt de kunstenaar handig met literaire clichés en karikaturen zoals ‘erotische literatuur’, de Faust-legende en het beeld van levend begraven te worden als een metafoor voor waanzin, depressie en dood. **Verhouding van de roman tot de praktijk van de kunstenaar** Nick Hermans kunstpraktijk omhelst beeldhouwwerken, fotografie, schrijven en het maken van boeken. Vaak combineert hij die disciplines om verscheurde verhalen te vertellen over de mensen en de natuur in de 21e eeuw. Hij beschouwt zichzelf net zozeer een amateurwetenschapper als een kunstenaar. Zijn werk probeert kleine anekdotes op te rakelen over Amerikaanse geschiedenis, religie en de mythe van de Verlichting, die hij nog steeds in onze hedendaagse cultuur ziet. Hij gebruikt chroom omwille van de belofte van technologie, uitgevaagde en opnieuw afgedrukte foto’s om afwezigheid te beschrijven en gebonden netten om een impressie te geven van de manier waarop ritmes en patronen functioneren als levende elementen in een stedelijk landschap (en animisme suggereren). In al die werken zijn de materiaalkeuzes van essentieel belang: ze vertellen een dieper verhaal dan louter het beeld of het voorwerp. Nick Herman is vooral begaan met de spanning die ontstaat door hunkering en het wanhopige verlangen voor iets dat niet bestaat. Dat thema leeft duidelijk in religie, de loterij en liefde – Freud sprak van wensvervulling. In het licht van deze kritiek hoopt hij mooie, eenvoudige dingen te maken die op de een of de andere manier alledaagse dingen nabootsen die overal rondom ons zijn. Dat is waarom zijn werk zo divers is, van close-upfoto’s van kamerplanten tot schrijven, want in het beschrijven van dingen in taal kan hij datgene doen dat het meest menselijke is van allemaal: verbindingen maken. Dat is waarom hij ook boeken ontwerpt, een intieme handeling die beelden en taal verbindt. [Novel website](http://www.anteprojects.com/_publishing/_09/ante_09.html)

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all