Language is a tool for communication like a city or a brain

Jd159 1992 2

Jimmie Durham

1991-1992

Installatie, 360 x 510 mm.
Materials: ink, paper

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0301 and M00434 (print)).

Jimmie Durham is beeldend kunstenaar, performer, schrijver en dichter. Zoals vaker voorkomt in zijn oeuvre is ook dit werk een samenstelling van enerzijds een alledaags voorwerp uit onze leefwereld en anderzijds een geschreven tekst. Het geheel wordt op een ongewone manier getoond in de museale ruimte. Op de grond ligt een blauwgroene reiskoffer. Hierop bevindt zich een tekenpapier met de in potlood geschreven tekst: ‘language is a tool for comunication like a city or a brain’. De belangrijkste woorden; woorden met betekenis zijn in hoofdletters, tussenwoorden in kleine letter. De tekst “language is a tool for communication like a city or a brain” hoorde oorspronkelijk bij een aantal gesculpteerde mensfiguren. Ze stonden op een hoopje bijeen in een blok met koffers op de grond. Hier tegenover stonden vrije dieren, elk met een eigen boodschap. Zoals in vele andere werken van Durham (o.a. Gilgamesh), ziet men ook hier de tegenstelling tussen enerzijds cultuur, stad en beschaving en anderzijds natuur, woud, primitiviteit. Language is a tool for communication like a city or a brain zoals hier gepresenteerd, belicht het aspect cultuur en bevraagt deelaspecten hiervan. Het kunstwerk is geen uniek exemplaar, het is bewust op een hogere oplage gebracht en tegen een lagere prijs (1000 BEF) dan toen voor edities gebruikelijk was verkocht, om het wat onbetrouwbaar te maken.

Ensembles View all

Actors View all