De gevallen verwittiging [The Fallen Warning]

Geys  jef  de gevallen verwittiging  1985  foto heirman  graphics

Jef Geys

1985

Installatie, 400 x 700 x 200 cm.
Materials: steel, pigment powder

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK5206_M19).

"Meneh, meneh, tishqol vetikhalaq"

'Pas op, pas op, gij zijt gewogen en gij zult uw deel krijgen.'

(Hebreeuws citaat uit het Oude Testament, Daniël)

Deze tekst verwijst naar het verhaal van de ondergang van het rijk van Koning Belsazar. Tijdens een feestgelag ter ere van Belsazars belegering van Jeruzalem en de plundering van de tempel, verschenen de profetische woorden die aan Belsazar verkondigden dat God zijn koningsschap had geteld en er een eind aan had gemaakt. “Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.” Een mysterieuze hand schreef de woorden in lichtende letters op de muur van het paleis en enkel Daniël kon het geschrift lezen, waarmee hij tot derde opvolger van het rijk werd gekroond.

De Gevallen Verwittiging van de Belgische kunstenaar Jef Geys lijkt op het eerste gezicht misschien decoratief en esthetisch met de Hebreeuwse letters en de pasteltinten, maar de achterliggende betekenis doorbreekt ons welbehagen. De esthetische ‘verpakking’ maakt integraal deel uit van de geladen inhoud: de esthetiek is een soort camouflage, waarmee Geys het camoufleren in de kunstwereld, het ophouden van de schone schijn die geen inhoud dekt, aan de kaak stelt. De Bijbelse waarschuwende woorden kunnen een metafoor zijn voor de gecommercialiseerde kunstwereld of misschien een verwijzing naar de macht en haar relativiteit. De letters zijn van de muur gevallen, bezweken onder hun gewicht, wat rest is slechts een afdruk.

In zijn oeuvre rekent Jef Geys voortdurend af met Het Establishment. Niet op leven en dood, maar met een speelse en toch kritische blik. Zijn werk bestaat uit zoveel uiteenlopende kunstvormen en materialen dat we hem niet onder één noemer kunnen vatten. Het belangrijkste is de boodschap die hij wil overbrengen en hij kiest hiervoor de vorm die het meest geschikt is. Geys wil ons denken stimuleren over wat wij kunst noemen. Een synthese tussen leven en kunst is hierbij de basis. Sinds de jaren zestig confronteert hij het kunstcircuit met haar tekortkomingen.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all