Lieblich

Andrei Monastyrsky

1976

Video, 00:01:17 min.
Materials: 8 mm film, dvd, mpeg

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00037).

"Een groep toeschouwers verzamelt zich op een zonnige dag in april op een leeg, met sneeuw overdekt veld. Men hoort het luiden van een bel onder de sneeuw. Verder gebeurt er niets. De toeschouwers verlaten het veld. De bel zet zijn geklingel voort. Is het evenement voorbij? De bel zet immers zijn geklingel voort. De toeschouwers weten het niet. Ze zullen er slechts achter komen wanneer ze later de beschrijving van de actie lezen, of de commentaren erop. We gebruiken de term 'lege actie' om zulke elementen, tijdens welke niets plaats vindt, aan te duiden." - Andrei Monastyrski

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all