Zonder titel (Sinterklaasraket)

Bruyn  goele de  z.t. 1994  foto sybl. s.   pictures

Goele De Bruyn

1994

Installatie, 195 x 69 cm.
Materials: metal, glass, felt pen, acrylic paint, aluminium foil

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6912_M158).

De werken van Goele de Bruyn, zoals de regenjasjes en de Sinterklaasraket, lijken op het eerste gezicht een poging tot reconstructie van alledaagse dingen, een reconstructie die met de grootste zorg is uitgevoerd in allerlei huis-, tuin- en keukenmateriaal. Goele de Bruyn verzamelt alle materialen die ze vindt. Met deze materialen maakt ze dingen die vaak geïnspireerd zijn door de wereld van het kind. Kinderkleding gemaakt van vuilniszakken of een Sinterklaas uit aluminiumfolie. Op het eerste gezicht vrolijk kinderknutselwerk maar tegelijk ook nostalgische en ironische werken die een knipoog geven naar de dikwijls al te ernstige, gevestigde wereld van de hedendaagse kunst.

Nuancering, dubbelzinnigheid en goedmoedige humor komen samen. Zelf formuleert de kunstenares het als volgt: ‘Ik ga uit van schijnbare tegenstellingen, zowel vormelijk als inhoudelijk, en probeer die te verzoenen. Het alledaagse wordt vreemd en dreigend, het dreigende wordt gewoon. Ik vertrek van een esthetisch gegeven dat in de uitwerking een zekere wrangheid of kitscherigheid krijgt, waardoor het enigszins uit evenwicht raakt, onzeker wordt en daardoor aandoenlijk. Of ik combineer het beeld met een onverwacht element dat er eigenlijk niet bij past en dus de rust en de esthetiek verstoor. Elk werk moet een nieuw probleem stellen, zodat die methode niet de overhand neemt’.

De regenjasjes die bescherming moeten bieden zijn gemaakt uit vuilniszakken, de Sinterklaas op zijn glazen wolk is tegelijk een raket. Nostalgie en bevreemding komen samen. Door de eenvoud bezitten deze werken een zekere bescheidenheid. Tegelijk roept het samenbrengen van verschillende materialen en het spel met tegenstellingen en proporties andere mogelijke associaties en nieuwe betekenissen op. De werken blijven puzzels, listen, een vorm van verleiding. Uiteindelijk is het enkel mogelijk voor de kijker om in deze werken te zien wat hij erin wil zien, ze de betekenis te geven die hij ze wil toekennen.

Events View all

Actors View all