De Reconstructie van Kamer (III) [The Reconstruction of Room (III)]

Jan Vercruysse

2010

Andere
Materials:

Tijdens de tentoonstelling Twee Uur Breed of Twee Uur Lang - Fascinerende Facetten van Vlaanderen, 58/98 in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 1999 raakte Jan Vercruysses Kamer (III) ernstig beschadigd. Zo ernstig, dat Vercruysse zelf het werk onherstelbaar verklaarde. Vanwege het belang van het werk binnen het oeuvre van Vercruysse, en als sleutelwerk binnen de recente kunsthistorie van Vlaanderen, was het wenselijk om Kamer (III) in ere te herstellen. Het M HKA besloot daarom in samenwerking met de kunstenaar en met steun van de Vlaamse Gemeenschap over te gaan tot de fabricatie van een compleet nieuwe uitvoering van Kamer (III). Deze nieuwe versie ging gepaard met ingrijpende veranderingen in de technische structuur van het werk, waardoor het in de toekomst minder kwetsbaar voor beschadigingen zou worden.

De uitgebreide reconstructie van Kamer (III) zegt veel over Jan Vercruysses artistieke visie. Bij Jan Vercruysse is het het concept waar het om gaat, maar dit bevat ook een vergaande materiaalprecisie om de verschijningsvorm te garanderen. Vaak ligt aan het maken van zijn sculpturen een industrieel proces ten grondslag waar veel vakkennis voor nodig is. Om een perfecte uitvoering te bewerkstelligen, doet Vercruysse daarom geregeld een beroep op derden voor de materiele productie van de werken.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all