Untitled

295hovsepian,%20hamlet,%20untitled,%201976%20video%20still1

Hamlet Hovsepian

1976

Video, 00:05:00 min.
Materials: dvd

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0434_3).

In deze titelloze video zien we Hovsepian rond een gigantisch rotsblok cirkelen. Zijn beweging lijkt geen doel te hebben. Minuten strijken voorbij, maar er gebeurt of verandert niets: de video toont slechts het haast meditatieve gestap van Hovsepian rondom de rots. De meeste films van Hovsepian zijn opnames van eenvoudige, dagelijkse, ogenschijnlijk nietszeggende menselijke handelingen zoals geeuwen, zich krabben of nadenken. Zijn aanpak is rauw, direct en vaak humoristisch. Sommige handelingen grenzen aan het absurde of worden op een overdreven manier voorgesteld. Op deze manier zoekt de kunstenaar naar een nieuwe identiteit die niet aan banden is gelegd door de logica van het sociale en politieke bestel

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all