Untitled (Meditation without Feet)

Claerbout  david  drawing 2012 %28title   meditation without feet

David Claerbout

2012

Tekening, 47,5 x 36 cm.
Materials: paper, ink

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK7805_M509 ).

Al sinds het begin van de artistieke loopbaan van David Claerbout spelen tekenen en schetsen een belangrijke rol in zijn creatieve proces. Aan veel van zijn videowerken liggen tekeningen ten grondslag. Hij visualiseert met gedetailleerde tekeningen de verschillende shots die hij uiteindelijk op film vast wil leggen. Andere tekeningen, zoals deze uit de collectie van het M HKA, fungeren in eerste instantie als op zichzelf staande werken, niet direct gelieerd aan een videoproject. Natuurlijk geven ze wellicht wel vorm aan nieuwe ideeën of zijn ze misschien voorbodes van nog te materialiseren toekomstige werken.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all