Chambres d'Amis

Pan am foto 1351

Panamarenko

1986

Object, 97 x 105 x 67 cm .
Materials: wicker, paper, coconut mat

Collection: Private Collection, Galerie Ronny Van de Velde, Antwerp.

Deze installatie is Panamarenko's bijdrage voor de gelijknamige kunstmanifestatie die door het Museum voor Hedendaagse Kunst van Gent tijdens de zomer van 1986 wordt georganiseerd. Onder leiding van Jan Hoet vindt het museum een vijftigtal inwoners van Gent bereid gedurende drie maanden hun woning (of een deel ervan) aan evenveel kunstenaars ter beschikking te stellen. Het project moet de conserverende exclusiviteit van het museum doorbreken door actuele kunst in een maatschap­pelijke context te plaatsen. Panamarenko echter spaart zijn kritiek op het project niet.

"Ik heb dat altijd een ambetant idee gevonden. Normaal was ik bezig met de sterren en ruimtereizen en theorieën om tussen de planeten te botsen en zo, en ineens moest ik iets gaan maken voor mensen uit het zogenaamde kunstmilieu die iets wilden hebben om op de kast te zetten of aan hun muur te hangen! Maar dan wel iets modem he, want ze hadden hier en daar al wel eens iets gekocht. Awel, dat wil dus zeggen dat ze een moderne variant wilden van al die oude brol, zonder dat de inhoud anders is, en dat ergerde mij ..."

Panamarenko neemt niettemin deel aan het project en zijn installatie komt terecht in de woning van Guido en Lieve De Wilde ­Van Peteghem op het Olympiadeplein in Gent.

"Ik hoopte dat daar niets van zou komen, maar al die quatsch ging toch door. En toen heb ik een vogelkooi gepakt en die vol geld gepropt, met ook nog eens een schoendoos vol geld erbij (want iedereen zei toch altijd dat ik mijn geld in schoendozen vol had zitten) en ten slotte nog een deurmat erbij met in 't groot erop 'Chambres d'Amis'. Voila se!"

De organisatoren van de kunstmanifestatie nemen hem zijn bijdrage niet in dank af. Daar komt nog bij dat Panamarenko zich op de opening van de manifestatie ostentatief van het gebeuren distantieert. Samen met kunstenaar Jef Geys zondert hij zich af aan een tafeltje, waar heiden een geënsceneerd gesprek voeren en oesters eten. 

(bron: Hans Willemse en Paul Morrens, in: 'Copyright Panamarenko', 2005)

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all