Directe actie 1. Banken

Narcisse Tordoir

1979

Video
Materials: DVD

“Wij deden ook ʻactiesʼ op straat, we noemden dat ʻdirecte actiesʼ.Terwijl veel performancekunstenaars wel in het circuit van de kunstwereld functioneerden, wilden wij daar bewust niks mee te maken hebben. Voor onze eerste actie hadden we ons als ambtenaren gekleed, met een ʻpropereʼ haarsnit en een aktentas. Om de vijf minuten vertrok er iemand vanuit de Keizerstraat naar de Meir, de straat waar al de grote banken waren. Ik was als eerste vertrokken en plaatste me aan de ingang van de bank aan de Boerentoren waar ik begon te bedelen. De drie anderen deden hetzelfde. Dat heeft nog geen half uur geduurd want iemand had dan toch de flikken gebeld en dan zijn we gewoon weggegaan. Daar is een super 8-filmpje van gemaakt.” – Narcisse Tordoir

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all