Cabane Eclatée: Une enveloppe peut en cacher une autre [‘Exploded Cabin: One Envelope Can Hide Another’], travail situé (réalisé au Musée Rath, Genève)

Cabane

Daniel Buren

1989

Installatie, 266.5 x 370 x 370 cm.
Materials: wood, canvas

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6189_M141).

Daniel Buren is een belangrijk vertegenwoordiger van de Europese conceptuele kunst. Zijn verticale streepjespatroon, onveranderlijk 8,7 cm breed, bepaalt al bijna een halve eeuw mee de aanblik van het hedendaagse kunstlandschap. Cabane Eclatée geeft de indruk van een puzzel die je ineen kan schuiven, maar als je goed kijkt, zie je dat dit niet klopt: daarvoor zitten een paar schroeven in de weg. Door het opmaken van het werk kan de bezoeker niet alleen rond, maar ook in het kunstwerk wandelen en op die manier de ruimte op een andere manier ervaren. De ruimtelijke beleving is één van de centrale thema’s in de werken van Buren en zijn werken zijn niet los te zien van de ruimtelijke context waarvoor ze zijn gemaakt. Naast de ruimtelijke constructie valt vooral het patroon in afwisselend wit en grijs op. De kunstenaar gebruikt dit motief van afwisselend witte en gekleurde verticale lijnen van steeds dezelfde breedte sinds 1965. Deze bepalen in grote mate de beleving van de ruimte mee, maar anderzijds heeft Buren ook onder andere als doel een schilderij tot het nulpunt van expressie te herleiden. Daartoe moet het bevrijd worden van alle anekdotes en mag de drager slechts in geringe mate bewerkt worden.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all