Diaserie van vroege performances geprojecteerd op een oppervlak in midden goud / Slide series of early performances projected on a surface of mid-gold

Events (1)