Shopping in the Future

2017 a temporary institute of futures studies photo  m hkacc 36

MEI-MEI SONG

2017

Installatie
Materials: objects, diapositives, banners

Het concept van een ware-kosten economie dat de basis vormt voor de presentatie van een toekomstig door technologie gedreven prijssysteem voor goederen van professor Song is een vaak onderzocht discipline scenario. De koopwaren worden geprijsd in euro en in Carbon Footprint Points, berekend aan de hand van het profiel van de consument.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all