Tant (de) pis de tâches de titre(s), L’Envers du Décor

Do

Honoré δ'O

2005

Video
Materials: ink, paper, dvd

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. UFO_079).

Tant (de) pis de tâches de titre(s), L’Envers du Décor is een monumentaal blauw boek, waarin de kunstenaar de beeldenstroom van zijn jarenlange diadocumentatie naar een hoogtepunt drijft. De publicatie kwam voort uit het project The Quest, een labyrintische totaalinstallatie die Honoré d’O voor de Vlaamse gemeenschap in het Belgisch paviljoen van de Biënnale in Venetië ontwikkelde in 2005. Tant (de) pis is een tekst- en beeldverhaal dat zich over 800 pagina’s uitspant. Het is een geheel van uiteenlopende beelden dat zich, telkens in een andere gedaante, voor de ogen van de kijker ontrolt. De beelden variëren van groot naar klein, staan in telkens wisselende combinaties. De beeldbetekenissen staan niet vast, ze ritmeren zich volgens de beweging van de bladzijden en de ogen van de kijker. De bijhorende DVD maakt van de statische gegeven dat een boek sowieso blijft, een onophoudelijke stroom van beweging. Het boek kan omschreven worden als een mentaal reisboek van de kunstenaar, een kritisch commentaar ook op de plaats van woord en beeld in onze maatschappij.

Media View all

Ensembles View all

Actors View all