Hicham Benohoud

° 1968

Leeft in Paris (FR), geboren in Marrakech (MA).

Na 13 jaar als leraar plastische kunst verlaat Hicham Benohoud het onderwijs én Marrakech. Hij vestigt zich in Parijs, maar reist vaak naar Marokko. Als man van contrasten en twijfels wil hij tonen dat nieuwe visies pas ontstaan als vaststaande patronen doorbroken worden. Benohoud bestrijdt dus vurig de religieuze dogma’s in zijn land. “Ergens voel ik dat de strijd de plaats is waar mijn oeuvre zich situeert", zegt hij. Het werk van Benohoud is geworteld in de crisis van de Marokkaanse cultuur, familie, religie en hiërarchische structuren. Vanuit een gereserveerdheid tegenover zijn cultuur, Islamitische tradities, macht en maatschappij bevraagt de kunstenaar steeds de collectieve en individuele identiteit. In zijn geënsceneerde foto’s herleidt hij mensen tot objecten en lichamen tot attributen. Wat ons vertrouwd is, ontmenselijkt hij. Zijn surrealistische, mysterieuze beelden spelen altijd hetzelfde spel van bedekken en tonen, versieren en ontsieren, menselijkheid en vervreemding.

Items View all

Events View all

Ensembles View all