Hiwa K

° 1975

Geboren in Sulaymaniyah, Kurdistan Region (IQ), leeft in Berlin ().

Hiwa K (°1975) wordt geboren in Sulaymaniyah in Iraaks Koerdistan, en leeft sinds 2002 als politiek vluchteling in Berlijn. Zijn artistieke praktijk wordt volledig gedomineerd door de maatschappelijke ontwrichting en emotionele ontreddering die hij als vluchteling ondergaat.

In zijn werken staat Hiwa K stil bij de gebeurtenissen en ontmoetingen die zijn leven bepalen, en ook bij de vele cultureel-maatschappelijke paradoxen die hij messcherp analyseert en naar het publieke veld terugkaatst. “Uiteindelijk draait veel van mijn werk rond de circulatie van cultuur, hoe culturen elkaar eeuwenlang hebben beïnvloed en in elkaar ingebed zijn geraakt, zowel op macro- als op microniveau.” Hij gaat het mondiale debat over globalisering en transmigratie allerminst uit de weg, maar daar blijft het niet bij. Hij voorspelt tegelijk het einde van de mensheid en een tragische afloop voor de gehele planeet. Met zijn kunst wil Hiwa K een debat over urgente vragen voeren.

Hiwa K maakt sculpturen, installaties, en video’s die vaak een gemonteerde registratie van performances zijn. De beelden zijn vaak subliem in hun eenvoud: een gecementeerde trap bijvoorbeeld die leidt naar een leeg bed op eenzame hoogte. Ze bestaan uit chirurgisch precieze handelingen in de werkelijkheid en zijn soms zelf zo uit die werkelijkheid geplukt en worden door die daad dan getransformeerd tot een reflectie daarop. Zijn visueel werk doet dienst als medium voor het verspreiden van emotioneel geladen kennis, die hij ook omzet in woorden. “Kunst is waardeloos omdat ze de wereld niet beïnvloedt of aanzet tot verandering.”

Items View all

Events View all

Ensembles View all