Marie-Jo Lafontaine

° 1950

Geboren in Antwerp (), leeft in Brussels ().

Marie-Jo Lafontaine fotografeert, schildert en beeldhouwt. Ze creëert wandtapijten, schilderijen, sculpturen en foto- en video-installaties. In haar zeer verscheiden werk onderzoekt ze verschillende aspecten van de menselijke identiteit. Zonder moraliserend op te treden of de opgeroepen vragen te beantwoorden, werkt de kunstenares rond thema’s als geweld, identiteit, seksualiteit en dood. Dubbelzinnigheid is een terugkerend kenmerk in haar oeuvre. De personages van Marie-Jo Lafontaine houden het midden tussen tegengestelden als de heilige en de schurk. Haar onderwerpen hebben hetzelfde tweeledige karakter. Het gaat bijvoorbeeld om de aantrekkingskracht van de dood of over het lustaspect van geweld. De kunstenares vindt inspiratie bij filosofen en dichters als Friedrich Nietschze, Martin Heidegger, Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke en Federico García Lorca. Haar installaties zijn vaak overweldigend door de monumentale opstelling, het dramatische gebruik van muziek, het feit dat je er letterlijk in moet stappen, de bijna rituele herhaling van dezelfde beelden … Het is onmogelijk aan haar werk te ontsnappen. Wat er te zien is, wekt meestal eerder verbazing dan dat het kennis bijbrengt. In haar installaties verschijnen personages die een handeling uitvoeren, maar de verhaallijn en de context ontbreekt. Het blijft onduidelijk wie het personage is, waar het tafereel zich afspeelt, noch wat er zich voordien of achteraf gebeurde. Er wordt enkel gesuggereerd, niets wordt echt uitgesproken.

Items View all

Events View all

Ensembles View all