Paul Bogaers

° 1961

Leeft in Tilburg (Netherlands).

Associatie en suggestie spelen een belangrijke rol in het werk van de beeldend kunstenaar en fotograaf Paul Bogaers (Tilburg, Nederland, 1961). In zijn combinaties van foto’s – eigen opnames, maar ook elders gevonden snapshots, postkaarten en andere bestaanden beelden – nodigt hij de kijker uit om verrassende nieuwe verbanden en betekenissen te ontdekken. Ook in Bogaers’ eigen foto’s worden verbanden blootgelegd die doorgaans verborgen blijven achter de façade van het gewone en onbelangrijke. Naast zijn fotografisch werk is Paul Bogaers ook actief als schrijver. Hij is gespecialiseerd in de collagemethode: teksten die ontstaan uit de combinatie van elders gevonden zinnen, verzameld uit verschillende bronnen. Die methode leidde tot de romans Tropenwee (1992), Onderlangs (2007) en tot publicaties in verschillende literaire tijdschriften en catalogi.

Items View all

Events View all

Ensembles View all