Fields of artistic production in the oeuvre of James Lee Byars

Ensemble

Het efemere, de cirkel en de perfectie zijn drie steeds wederkerende 'elementen' in het veelzijdige oeuvre van James Lee Byars. Deze 'aspecten' zijn aanwezig van zijn meest intieme werken tot de meest grootschalige performances en installaties. De functie van de stad Antwerpen als vierde 'kernwoord' is een voor de hand liggende keuze, vermits deze opmerkelijke kunstenaar vanaf de late jaren 60 een hele lijst van gedenkwaardige acties uitvoerde in onze stad.

Items View all

Actors View all

Ensembles View all