Orbanism

Ensemble

ORBANISME

Deze term, gecreëerd door Luc Deleu, bracht ons ertoe deze kunstenaar te koppelen aan Allan Sekula en Dimitris Alithinos.

‘Orbanisme’ kan omschreven worden als het wereldbeeld dat de planetaire schaal als de tweede relevantste schaal plaatst naast die van het menselijke leven. Na decennia van politieke, technologische en sociale evolutie richting de ‘globale stad’, zijn globaal transport en informatienetwerken steeds complexer geworden en versterken ze de verbondenheid alsook bewegingsvrijheid. Het resultaat van dit alles was globalisering, een gehomogeniseerd regime van exploitatie dat Sekula op een opmerkelijke manier analyseerde als ware alles gestart in de oceanen met het ontvlaggen van schepen. Kunstenaars die andere methodes van betrokkenheid met die planetaire schaal ontwikkelen, kunnen essentiële alternatieven aanbieden aangezien ze de complexiteit van de relaties tussen mensen en tussen mensen en andere componenten van de wereld herstellen. Dit kan gebeuren via een sjamanistische aanpak zoals in Alithinos’ Concealments of via urbanisme zoals in Deleus architecturale projecten die structurele macrobeslissingen doen samenvloeien met de chaotische energie van het leven.

Sekula stelt een analyse vanuit het echte leven voor in dit hoofdstuk van Fish Story, Deleu plant een reis rond de wereld – hij maakte er zelf één met een zeilboot – in 80 dagen en oppert een idee voor een drijvende universiteit, terwijl Alithinos de wereld integreert via een web van echte acties.

Items View all

Actors View all