Smoke Art

Ensemble

Paul De Vree verwerkt in zijn reeks visuele gedichten De brandwonden signalen die hij opvangt uit de actualiteit. In zijn woorden: “In visuele gedichten druk ik de agressie uit die ik heb tegenover dingen die de wereld teisteren. Daarom is er een reeks over steden die de laatste jaren in vuur en vlam hebben gestaan: Beirut, Kaapstad, Soweto, Teheran,….” De kunstenaar baseert zich op wat er daar in de straten gebeurde. Die dingen zet hij vast in een beeld, dat je op je eigen manier kan interpreteren of aanvullen. De kunstenaar omschrijft het zelf als “ […] gewetenspoëzie. Een bewustzijnspoëzie die beroep doet op het geweten.” Dat bewustmakingsproces is voor hem de kern van wat hij zijn ‘Poesia Visiva’ noemt. De combinatie van woord en beeld staat centraal. De gedichten en teksten krijgen een visueel-grafisch karakter. Zijn ‘visuele gedichten’ functioneren niet als illustratie, ze bieden geen letterlijke ondersteuning van de tekst. Het gaat de kunstenaar wel om een neerslag van zijn kritische en geëngageerde kijk op het maatschappelijk bestel.

De werken uit de cyclus De brandwonden zijn gemaakt met rook. Paul De Vree gebruikt een papier, zet er een kaars onder en berookt de hele oppervlakte van het blad. Dat wordt bruinzwart en daarin begint de kunstenaar te tekenen of te schrijven. De beelden die hiervan het resultaat zijn, hebben bijna het karakter van een houtgravure.

Items View all

Actors View all