TRANSFORMATION / TRANSFORMATIE / TRANSFORMATION

Ensemble

De vierde alternatieve toekomst focust op de sterke transformerende kracht van technologie – in het bijzonder robotica en artificiële intelligentie, genetisch onderzoek, nanotechnologie, teleportatie, ruimtekolonies en het scheppen van een ‘droommaatschappij’ als opvolger van de ‘informatiemaatschappij’. Deze vierde toekomst wordt ‘Transformatie’ of de ‘Transformationele Maatschappij’ genoemd […] (Jim Dator, Alternative Futures at the Manoa School, 2009)

Het past dat de voor vele mensen ‘favoriete’ van de vier toekomsten garant staat voor het meest gevarieerde deel van de tentoonstelling. Transformatie is een dynamisch proces, waarin hoop doorklinkt, maar waarvan de gevolgen bijzonder onvoorspelbaar zijn, zeker als we de transformatieve interactie tussen mens en machine van de laatste 250 jaar in beschouwing nemen. Dit deel biedt onderdak aan zowel ‘high-tech’ als ‘low-tech’ benaderingen van thema’s zoals: onze steeds absurdere symbiose met informatiesystemen (Stuart Candy, Guan Xiao) of de bijna vergeten kunst van de berekening met pen en papier of technisch tekenen als manier van zelfontplooiing (Jean Katambayi Mukendi).

Items View all

Actors View all