Craigie Horsfield – Schering en Inslag

Event

M HKA, Antwerpen

08 October 2010 - 16 January 2011

Craigie Horsfield (1949, Groot-Brittannië) is een toonaangevende hedendaagse kunstenaar op het gebied van sociale projecten die belangrijke denkwijzen aankaart over de gemeenschap en het individu. Hij werkt met verschillende media zoals video, fotografie, geluid, tekeningen, performance en installatie en gebruikt ze als instrumenten bij het radicaal herdenken van begrippen als ‘relatie’, ‘slow time’, ‘heden’ en ‘aandacht’. In zijn werk betekent het begrip ‘relatie’ in de eerste plaats dat ‘zijn’ tot stand komt tussen individuen – dat we elkaar met andere woorden ‘doen zijn’ – en in de tweede plaats dat ‘zijn’ vervat ligt in elke ontmoeting, elke bijeenkomst, elk gesprek. Dat gebeurt er wanneer er verteld wordt en dus ook als het over kunst gaat.

Horsfields werk kreeg een betekenisvolle nieuwe dimensie met zijn recente wandtapijten. Gemaakt in nauwe samenwerking met Flanders Tapestries, zijn deze tapijten op groot formaat van belang gebleken voor het opnieuw teruggrijpen naar en herdenken van dit medium binnen de hedendaagse kunst en voor de renaissance van de Vlaamse tapijtindustrie in het algemeen. Op zoek naar het belang van ‘relatie’ kunnen de wandtapijten, waarin de gekleurde draden op zichzelf niets betekenen, maar die samen, een beeld vormen, gezien worden als een metafoor voor een sociale wereld.

Items View all

Media View all

Actors View all